سخن عشق مجال ازمن برید                ببربنگال شکارخود درید     

عاشق دیوانه ازعشق هیچ ندید         سرنجنبانی خوری صدها فریب

زندگی باعشق  همراه می شود           هرگره  در زندگی وامی شود

غنچه  با آواز بلبل وا شود             شمع دل باعشق هویدامی شود

خنده با شادی همراه می شود             اشک شوق برگونه پیدا می شود

هرهنرداری هویدامی شود              عاشقی باعشق  همراه می شود

+ نوشته شده در  شنبه بیست و دوم آبان ۱۳۸۹ساعت 14:47  توسط   | 

چندضرب المثل:

آب از آب تكان نميخورد the sky will not fall in.

آب از آسياب افتاده است become free of danger .

آب از دريا بخشيدن

آب از دستش نمي‌چكد he is tight fisted.

آب از سرچشمه گل آلود است

consider the source.

آب از سرش گذشته است it is all up with him

آب از لب و لوچه‌اش سرازير است

آب اگر در دست داري بگذار و بيار

آب انبار شلوغ كوزه بسيار مي‌شكند

where law ends، tyranny begins.

آب براي من ندارد، نان براي تو كه دارد

it brings grist to the mill.

آب به آب مي‌خورد زور برمي‌دارد

آب به يك جو نرفتن

آب پاكي روي دست كسي ريختن

give a negative/curt reply

با آب حمام دوست گرفتن

با آل علي(ع) هر كه در افتاد، ور افتاد he who challenges those in authority will vanish

با آن كه خصومت نتوان كرد، بساز

با ادب باش پادشاهي كن

با اهل زمانه صحبت از دور نكوست

با اين ريش مي‌روي تجريش

با بدان بد باش و با نيكان نكو جاي گل، گل باش و جاي خار، خار answer one in their own language/ terms

با بدان كم نشين كه درماني خوپذيراست نفس انساني lie down with dogs, get up with fleas

با بن بست مواجه شدن run into a stone wall

با پنبه سر بريدن slit someone's throat with a piece of cotton

با پول، هر دري را مي‌توان باز كرد جز در بهشت

لاف در غريبي، گور در بازار مسگرها !

با تفنگ سرپر به جنگ مگس رفتن! take not a musket to kill a butterfly

با توكل زانوي اشتر ببند trust in god, but tie your camel first

با جان مگر از جسد برآيد خوني كه فرو شده است با شير what is taken in with the milk, only goes out with the soul

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه نوزدهم آبان ۱۳۸۹ساعت 12:49  توسط   | 

طیف سنج جرمی چیست:

                                                                                       بسمه تعالی

تاریخچه: اصول طیف سنجی جرمی جلوتر از هر یک از تکنیکهای دستگاهی دیگر بنا نهاده شده است.تاریخ پایه‌گذاری اصول اساسی آن ، به سال 1898 بر می‌گردد. در سال 1911 ، تامسون برای تشریح وجود نئون -22 درنمونه ای از نئون -20 ازطیف جرمی استفاده نمود و ثابت کردکه عناصرمی توانند ایزوتوپ داشته باشند. تا جایی که می‌دانیم، قدیمی‌ترین طیف سنج جرمی ، در سال 1918 ساخته شد.
اما روش طیف سنجی جرمی تا همین اواخر که دستگاههای دقیق ارزانتری در دسترس قرار گرفتند، هنوز مورد استفاده چندانی نداشت.این تکنیک باپیدایش دستگاههای تجاری که بسادگی تعمیر و نگهداری می‌شوندوباتوجه به مناسب بودن قسمت آنها برای بیشتر آزمایشگاههای صنعتی و آموزشی و نیز بالا بودن قدرت تجزیه و تفکیک،درمطالعه تعیین ساختمان ترکیبات ازاهمیت بسیاری برخوردارگشته است. دستگاه طیف سنج جرمی: به بیان ساده،طیف سنج جرمی سه عمل اساسی را انجام می‌دهد: اول این‌که مولکولها توسط جریانی از الکترونهای پُر انرژی بمباران شده و بعضی از مولکولها به یونهای مربوط تبدیل می‌گردند. سپس یونها در یک میدان الکتریکی شتاب داده می‌شوند. دوم این‌که ، یونهای شتاب داده شده ، بسته به نسبت جرم به بار (m/e) آنها در یک میدان مغناطیسی یا الکتریکی جدا می‌گردند و در نهایت اینکه ، یونهای دارای نسبت جرم به بار مشخص و معین ، توسط بخشی از دستگاه که در اثر برخورد یونها به آن قادر به شمارش آنها است، آشکار می‌گردند.نتایج داده شده خروجی توسط آشکار کننده ، بزرگ شده و به ثبّات داده می‌شوند. علامت یا نقشی که از ثبّات حاصل می‌گردد، یک طیف جرمی است، نموداری از تعداد ذرات آشکار شده بر حسب تابعی از نسبت جرم به بار.کروماتوگرافی گازی - طیف سنجی جرمی: مفیدترین ابداع در سیستمهای وارد سازی نمونه ، استفاده از کروما تو گراف گازی جفت شده با طیف سنج جرمی است. در این وضعیت ، طیف سنج جرمی ، نقش آشکار کننده را ایفا می‌کند. در این تکنیک که کروماتوگرافی گازی - طیف سنجی جرمی (GC-MS) خوانده می‌شود، جریان گاز خارج شده از کروماتوگراف گازی پس از عبور از یک شیر ،ازلوله حاوی روزنه مولکولی گذر می‌کند. پس مقداری از جریان گاز وارد محفظه یونیزاسیون دستگاه طیف سنج جرمی می‌گردد. بدین طریق حصول طیف جرمی هر جزء موجود در یک مخلوط تزریق شده به کروماتوگراف گازی ممکن می‌گردد. نقش این روش ، نیاز به پویه سریع توسط دستگاه طیف سنج جرمی است.دستگاه طیف سنج باید طیف جرمی هر جزء موجود در مخلوط را پیش از خروج جزء بعدی از ستون کروماتوگرافی گازی بدست آورد تا از آلوده شدن یک ماده توسط ماده بعدی قبل از بدست آمدن طیف آن جلوگیری شود.از آنجا که ستونهای مویی با توان بالا در کروماتوگرافی گازی استفاده می‌شود، لذا در بیشتر موارد ، قبل از آنکه جریان گازی ، آنالیز شود، ترکیبات بطور کامل جدا می گردند. دستگاه قابلیت بدست آوردن حداقل یک پویه در ثانیه را در محدوده amu300-10 دارد. در صورتی که محدوده باریکتری از اجرام ، آنالیز شود، حتی پویه‌های بیشتری ممکن می‌گردد. مایع بیرون ریزنده ، از بخش کروماتوگرافی گازی دستگاه را می‌توان به دستگاه FT-IR هدایت کرد، به گونه ای که به جای طیفهای جرمی ، طیفهای مادون قرمز بدست آید. در این حالت ، طیف سنج مادون قرمز به‌عنوان آشکارکننده برای کروماتوگراف گازی عمل می‌کند.طیف سنج جرمی جفت شده با کروماتوگراف گازی باید نسبتا جمع و جور و دارای قدرت تفکیک بالا باشد.طیف جرمی :طیف جرمی به‌صورت نموداری از درصد فراوانی یون بر حسب نسبت m/e نشان داده می‌شود.بابررسی یک طیف جرمی معمولی می‌توان اطلاعات بسیار زیادی درمورد ایزوتوپها ، وزن مولکولی ،یونهای مولکولی و... بدست آورد.تعیین وزن مولکولی :هنگامی که پروتونی از الکترونهای پُر انرژی به جریانی از مولکولهای نمونه برخورد کند، یونیزاسیون مولکولها رخ می‌دهد.یونهای حاصله که یونهای مولکولی خوانده می‌شوند، سپس شتاب پیدا کرده و از میان یک میدان مغناطیسی عبور کرده و آشکار می‌گردند. اگر حداقل طول عمر این یونهای مولکولی 5-10 ثانیه باشد، آنها بدون شکست و تبدیل شدن به قطعات کوچکتر به آشکار کننده می‌رسند. حال چیزی که باقی می‌ماند، مشاهده نسبت m/e یون مولکولی بوده که از روی آن ، بتوان وزن مولکولی نمونه را تعیین کرد.در عمل ، تعیین وزن مولکولی ، کاملا بسادگی آن چیزی که در پاراگراف زیر می‌آید، نیست. اول باید دانست که مقدار جرم هر یون شتاب داده شده در یک طیف سنج جرمی ، جرم حقیقی آن است و نه وزن مولکولی آن که اوزان اتمی شیمیایی را بکار می‌برد. مقیاس شیمیایی اوزان اتمی بر پایه میانگین اوزان تمامی ایزتوپهای یک عنصر است. طیف سنج جرمی ، توانایی تشخیص بین جرم ذرات حامل معمولترین ایزوتوپهای عناصر و ذرات حاصل ایزوتوپهای سنگین‌تر را دارد. در نتیجه ، اجرامی که برای یونهای مولکولی مشاهده می‌شوند، اجرام مولکولهایی هستند که در آنها هر اتم به‌صورت معمولترین (فراوانترین) ایزوتوپ خود وجود دارد.دوم اینکه ممکن است مولکولهایی که توسط الکترونها بمباران می‌شوند، شکسته شده و به قطعات یونی مبدل گردند. در اثر این جزء به جزء شدن ، طیفهای جرمی پیچیده شده و قلل موجود در نسبتهای m/e گوناگونی ظاهر می‌شوند. باید کاملا دقیق و مطمئن بود که قله مشکوک واقعا قله یون مولکولی است و نه مربوط به قطعه یونی. این مساله ، بخصوص هنگامی بحرانی می شود که درصد فراوانی یون مولکولی کم باشد، همان گونه که در یونهای مولکولی نسبتا ناپایدار که بسادگی جزء به جزء می‌شوند، اتفاق می‌افتد.مهمترین مساله که باید بررسی کرد، آن است که اجرام یونهای آشکار شده در طیف جرمی را باید بطور دقیق اندازه گیری نمود. خطایی به میزان فقط یک واحد جرمی تعیین ساختمان جسم را غیر ممکن می‌سازد.اصول طيف سنجي جرمي: به بيان ساده ، طيف سنج جرمي سه عمل اساسي را انجام مي‌دهد: مولكولها توسط جراياناتي از الكترونهاي پرانرژي بمباران شده و بعضي از مولكولها به يونهاي مربوطه تبديل مي‌گردند.سپس يونهادريك ميدان الكتريكي شتاب داده مي‌شوند.يونهاي شتاب داده شده بسته به نسبت بار/جرم آنها در يك ميدان مغناطيسي يا الكتريكي جدا مي‌گردند.يونهاي داراي نسبت بار/جرم مشخص و معين توسط بخشي از دستگاه كه در اثر برخورد يونها به آن ، قادر به شمارش آنها است، آشكار مي‌گردند. نتايج داده شده خروجي توسط آشكار كننده بزرگ شده و به ثبات داده مي‌شوند. علامت يا نقشي كه از ثبات حاصل مي‌گردد يك طيف جرمي است، نموداري از تعداد ذرات آشكار شده بر حسب تابعي از نسبت بار/جرم. دستگاه طيف سنج جرمي: هنگامي كه هر يك از عمليات را بدقت مورد بررسي قرار دهيم، خواهيم ديد كه طيف سنج جرمي واقعا پيچيده‌تر از آن چيزي است كه در بالا شرح داده شد. سيستم ورودي نمونه قبل از تشكيل يونها بايد راهي پيدا كرد تا بتوان جرياني از مولكولها را به محفظه يونيزاسيون كه عمل يونيزه شدن در آن انجام مي‌گيرد، روانه ساخت. يك سيستم ورودي نمونه براي ايجاد چنين جرياني از مولكولها بكار برده مي‌شود. نمونه‌هايي كه با طيف سنجي جرمي مورد مطالعه قرار مي‌گيرند، مي‌توانند به حالت گاز ، مايع يا جامد باشند. در اين روش بايد از وسايلي استفاده كرد تا مقدار كافي از نمونه را به حالت بخار در آورده ، سپس جرياني از مولكولها روانه محفظه يونيزاسيون شوند. در مورد گازها ، ماده ، خود به حالت بخار وجود دارد. پس ، از سيستم ورودي ساده‌اي مي‌توان استفاده كرد.اين سيستم تحت خلاء بوده،بطوري كه محفظه يونيزاسيون درفشاري پايينترازسيستم ورودي نمونه قرار دارد.روزنه مولكولي:نمونه به انبار بزرگتري رفته كه ازآن ، مولكولهاي  بخار به محفظه يونيزاسيون مي‌روند. براي اطمينان از اينكه جريان يكنواختي از مولكولها به محفظه يونيزاسيون وارد مي‌شود، قبل از ورود ، بخار از ميان سوراخ كوچكي كه "روزنه مولكولي"خوانده مي‌شود، عبور مي‌كند. همين سيستم براي مايعات و جامدات فرار نيز بكار برده مي‌شود. براي مواد با فراريت كم ، مي‌توان سيستم را به گونه‌اي طراحي كرد كه در يك اجاق يا تنور قرار گيرد تا در اثر گرم كردن نمونه ، فشار بخار بيشتري حاصل گردد. بايد مراقب بود كه حرارت زياد باعث تخريب ماده نگردد. در مورد مواد جامد نسبتا غير فرار ، روش مستقيمي را مي‌توان بكار برد. نمونه در نوك ميله‌اي قرار داده مي‌شود و سپس از يك شير خلاء ، وارد محفظه يونيزاسيون مي‌گردد. نمونه در فاصله بسيار نزديكي از پرتو يونيزه كننده الكترونها قرار مي‌گيرد. سپس آن ميله ، گرم شده و توليد بخاري از نمونه را كرده تا در مجاورتپرتو الكترونها بيرون رانده شوند. چنين سيستمي را مي‌توان براي مطالعه نمونه‌اي از مولكولهايي كه فشار بخار آنها در درجه حرارت اتاق كمتر از 9 - 10 ميليمتر جيوه است، بكار برد.محفظه يونيزاسيون:هنگامي كه جريان مولكولهاي نمونه وارد محفظه يونيزاسيون گشت ، توسط پرتوي از الكترونهاي پرانرژي بمباران مي‌شود. در اين فرآيند ، مولكولها به يونهاي مربوطه تبديل گشته و سپس در يك ميدان الكتريكي شتاب داده مي‌شوند. در محفظه يونيزاسيون پرتو الكترونهاي پرانرژي از يك "سيم باريك" گرم شده ساطع مي‌شوند.اين سيم باريك تا چند هزار درجه سلسيوس گرم مي‌شود. به هنگام كار درشرايطي معمولي ، الكترونها داراي انرژي معادل 70 ميكرون - ولت هستند. اين الكترونهاي پرانرژي با مولكولهايي كه از سيستم نمونه وارد شده‌اند، برخورد كرده و با برداشتن الكترون از آن مولكولها ، آنها را يونيزه كرده و به يونهاي مثبت تبديل مي‌كنند. يك "صفحه دافع" كه پتانسيل الكتريكي مثبتي دارد، يونهاي جديد را به طرف دسته‌اي از "صفحات شتاب دهنده" هدايت مي‌كند. اختلاف پتانسيل زيادي (حدود 1 تا 10 كيلو ولت) از اين صفحات شتاب دهنده عبور داده مي‌شود كه اين عمل ، پرتوي از يونهاي مثبت سريع را توليد مي‌كند. اين يونها توسط يك يا چند "شكاف متمركز كننده" به طرف يك پرتو يكنواخت هدايت مي‌شوند. بسياري از مولكولهاي نمونه به هيچ وجه يونيزه نمي‌شوند. اين مولكولها بطور مداوم توسط مكنده‌ها يا پمپهاي خلا كه به محفظه يونيزاسيون متصل نيستند، خارج مي‌گردند. بعضي از اين مولكولها از طريق جذب الكترون به يونهاي منفي تبديل مي‌شوند. اين يونهاي منفي توسط صفحه دافع جذب مي‌گردند. ممكن است كه بخش كوچكي از يونهاي تشكيل شده بيش از يك بار داشته باشند، (از دست دادن بيش از يك الكترون) اينها مانند يونهاي مثبت تك ظرفيتي ، شتاب داده مي‌شوند. پتانسيل يونيزاسيون: انرژي لازم براي برداشتن يك الكترون از يك اتم يا مولكول ، پتانسيل يونيزاسيون آن است. بسياري از تركيبات آلي داراي پتانسيل يونيزاسيوني بين 8 تا 15 الكترون ولت هستند. اما اگر پرتو الكترونهايي كه به مولكولها برخورد مي‌كند، پتانسيلي معادل 50 تا 70 الكترون ولت نداشته باشد، قادر به ايجاد يونهاي زيادي نخواهد بود. براي ايجاد يك طيف جرمي ، الكترونهايي با اين ميزان انرژي براي يونيزه كردن نمونه بكار برده مي‌شوند. تجزيه گر جرمي: پس از گذر كردن از محفظه يونيزاسيون ، پرتو يونها از درون يك ناحيه كوتاه فاقد ميدان عبور مي‌كند. سپس آن پرتو ، وارد "تجزيه گر جرمي" شده كه در آنجا ، يونها بر حسب نسبت بار/جرم آنها جدا مي‌شوند. انرژي جنبشي يك يون شتاب داده شده برابر است با: كه m جرم يون ، v سرعت يون ، e بار يون و V اختلاف پتانسيل صفحات شتاب دهنده يون است.در حضور يك ميدان مغناطيسي ، يك ذره باردار مسير منحني شكلي را خواهد داشت. معادله‌اي كه شعاع اين مسير منحني شكل رانشان مي‌دهد به صورت زير است:كه r شعاع انحناي مسير و H قدرت ميدان مغناطيسي است.اگر اين دو معادله را براي حذف عبارت سرعت تركيب كنيم، خواهيم داشت:اين معادله مهمي است كه رفتار و عمل يك يون را در بخش تجزيه‌گر جرمي يك طيف سنج جرمي توجيه مي‌كند. طيف سنج جرمي :تجزيه گر جرمي و قدرت تفكيك: از معادله فوق چنين بر مي‌آيد كه هر قدر ، مقدار m/e بزرگتر باشد، شعاع انحناي مسير نيز بزرگتر خواهد بود. لوله تجزيه‌گر دستگاه طوري ساخته شده است كه داراي شعاع انحناي ثابتي است. ذره‌اي كه نسبت m/e صحيحي داشته باشد، قادر خواهد بود تا طول لوله تجزيه‌گر منحني شكل را طي كرده ، به آشكار كننده نمي‌رسند. مسلما اگر دستگاه ، يونهايي را كه جرم بخصوصي دارند، نشان دهد. اين روش چندان جالب نخواهد بود. بنابراين بطور مداوم ، ولتاژ شتاب دهنده يا قدرت ميدان مغناطيسي تغيير يافته تا بتوان كليه يونهايي كه در محفظه يونيزاسيون توليد گشته‌اند را آشكار ساخت. اثري كه از آشكار كننده حاصل مي‌گردد، بصورت طرحي است كه تعداد يونها را بر حسب مقدار m/e آنها رسم مي‌كند. فاكتور مهمي كه بايد در يك طيف سنج جرمي در نظر گرفتن قدرت تفكيك آن است. قدرت تفكيك بر طبق رابطه زير تعريف مي‌شود:(R=M)/Mكه R قدرت تفكيك ، M جرم ذره و M∆ اختلاف جرم بين يك ذره با جرم M و ذره بعدي با جرم بيشتر است كه مي‌تواند توسط دستگاه تفكيك گردد. دستگاههايي كه قدرت تفكيك ضعيفي دارند، مقدار R آنها حداكثر 2000 در بعضي مواقع قدرت تفكيكي به ميزان پنج تا ده برابر مقدار فوق مورد نياز است. آشكار كننده: آشكار كننده بسياري از دستگاهها ، شامل يك شمارشگر است كه جريان توليدي آن متناسب با تعداد يونهايي است كه به آن برخورد مي‌كند. با استفاده از مدارهاي الكترون افزاينده مي‌توان آن قدر دقيق اين جريان را اندازه گرفت كه جريان حاصل از برخورد فقط يك يون به آشكار كننده اندازه ‌گيري شود. ثبات آشكار كننده: سيگنال توليد شده از آشكار كننده به يك ثبات داده مي‌شود كه اين ثبات خود طيف جرمي را ايجاد مي‌نمايد. در دستگاههاي جديد ، خروجي آشكار كننده از طريق يك سطح مشترك به رايانه متصل است. رايانه قادر به ذخيره اطلاعات بوده و خروجي را به هر دو صورت جدولي و گرافيكي در مي‌آورد. دست آخر داده‌ها با طيفهاي استاندارد ذخيره شده موجود در رايانه مقايسه مي‌گردد. در دستگاهها قديميتر ، جريان الكتروني حاصل از آشكار كننده به يك سري از پنج گالوانومتر با حساسيتهاي متفاوت داده مي‌شود. پرتو نوري كه به آينه‌هاي متصل به گالوانومترها برخورد مي‌كند و به يك صفحه حساس به نور منعكس مي‌گردد. بدين طريق يك طيف جرمي با پنج نقش بطور همزمان ، هر يك با حساسيتي متفاوت ايجاد مي‌گردد. در حالي كه هنوز دستگاه قويترين قله‌ها را در صفحه طيف نگاه مي‌دارد، با استفاده از اين پنج نقش ثبت ضعيفترين قله‌ها نيز ممكن مي‌گردد.

 

تصاویر زیباسازی _ سایت پارس اسکین _ بخش تصاویر زیباسازی _ سری اول

+ نوشته شده در  دوشنبه هفدهم آبان ۱۳۸۹ساعت 11:19  توسط   | 

 آب مایع حیات:

مقدمه :

آب ماده ای فراوان در کره زمین است. به شکل های مختلفی همچون دریا ، باران ، رودخانه و... دیده می‌شود. آب در چرخه خود ، مرتباً از حالتی به حالت دیگر تبدیل می‌شود، اما از بین نمی‌رود. هر گونه حیات محتاج آب می‌باشد. انسان ها از آب آشامیدنی استفاده می‌کنند، یعنی آبی که کیفیت آن مناسب سوخت و ساز بدن باشد.
با رشد جمعیت، منابع آب طبیعی در حال تمام شدن هستند و این مسئله ، سبب نگرانی بسیاری از دولت‌ها در سراسر دنیا شده است. گاهی بدلیل مشکلات کمبود آب ، این ماده را جیره بندی می‌کنند تا مصرف آن را تعدیل نمایند.

ارزش و اهمیت آب :تحلیل ارزش و اهمیت آب :در مورد ارزش آب همه می دانیم و می دانیم که آب برای اینکه قابل شرب شود چه مراحل سختی را طی می کند و چه هزینه ای و چه زمانی راطی می کند. بنابراین  فرض کنیم بنده که ماشین را با شلنگ آب می شویم فکر کنم عده زیادی از هموطنان من در یک مکانی از آب آشامیدنی غیر بهداشتی دارند استفاده می کنند به نظر می رسد که من با شستن یک ماشین، آب یک روز یک روستایی را هدر داده ام. ارزش آب چقدر است ؟موبایل می توانیم نداشته باشیم  ولی آب را نه . هرچیزی به آب نیاز دارد حتی کشاورزی بدون خاک می شود اما بدون آب نمی شود.وقتی می گوییم که چرا  این آب را اینگونه مصرف می کنید می گویند این آب چاه است.امروزه دیگر آب بهداشتی و غیر بهداشتی مفهوم ندارد.آبی که هست حتی آب فاضلاب بایددرحفظ آن کوشا باشیم چون آب نیست و مقدار آب زمین ثابت است،ولی روز به روزتعداد جمعیت دنیا افزایش پیدا می کند علم و تکنولوژی توسعه پیدا می کند.سطح فرهنگ و بهداشت بالا می رود. زندگی شهر نشینی رواج پیدا می کند.مصرف آب همچنان افزایش پیدامی کند.یک جامعه صنعتی و شهر نشین جامعه ای است  که آب بیشتری مصرف می کندوبیشتر هم آلوده می کند . مثلا شهر تهران رودی ندارد ولی سه رود برای فاضلاب دارد. و هرچه زمان میگذرد توقع ما هم نسبت به آب بیشتر می شود.آب آلوده را باید تصفیه کنند و از آن استفاده کنند.همه آب می خواهند و از وزارت نیرو هم می خواهند . مقدار آب کشور ما ثابت است و مقدار آب هر کشور به مقدار بارندگی آن کشور بستگی دارد. بعضی کشورها بارندگی زیادی دارند و برخی هم کم . آب کشور ما زیاد نشده حتی به دلیل گرم شدن کره زمین کمتر هم می شود . در سال 1337 همین آب بود با 17 میلیون جمعیت و الان همان آب است با70میلیون جمعیت که همان جمعیت نیست و روز به روز دارندشهرهاراتوسعه می دهند.فضای سبز را توسعه می دهند. کشاورزی و صنعت راتوسعه می دهند پس انسان امروزی مصرف بالایی داردوقابل مقایسه با گذشته نیست.مثلا استانها را دارند گسترش می دهند ولی با کدام آب همه از وزارت نیرو توقع دارند . ولی این وزارتخانه کاری نمی تواند بکند . قدیمها فقط اسمش سازمان آب بود و بعدها گذاشتن شرکت آب و فاضلاب و یک کاری هم باید در وزارت نیرو بیایند بکنند و به وزارت نیرو سازمان  آب و فاضلاب و جمع آوری آب باران را اضافه کنند. این هم خیلی مهم است .در سطح تهران هرچقدر هم  بارندگی صورت گیرد هیچ چیز در زمین نفوذ نمی کند چون خیابان  آسفالت است کف جوی ها سنگ فرش است  وهمه به سمت فاضلاب ها می رود .اگر قرآن را نگاه کنیم در حدود 43 سوره قرآن 63 مرتبه از آب تحت عناوین مختلف یاد شده و ما را  به طهارت و پاکیزگی آنهم با آب مایع حیات توصیه نمودند  اگر توجه داشته باشیم چرا هسته ای به نام هسته صرفه جویی در مصرف آب آنهم در اول فصل پاییز قرار دادند بر می گردد به اهمیت حیاتی بودن آب و اینکه جایگاهی که این مایع حیاتی دارد . اگر انرژی نفت از بین برود خوب جایگزینش چیزی دیگری می کنیم ولی باز گرداندن آب به چرخه ،بعد از رفتن به فاضلاب سخت است .علاوه بر اینکه ما منابع آبی را از دست می دهیم مشکلات زیست محیطی درشهرو کشورمان نیز ایجاد می شود. ما برای اینکه در این زمینه فرهنگ سازی کنیم چه کار باید کنیم مردم چقدر باید با ارزشمندی آب آشنا شوند ؟ تنها یک خانه نیست ما سه مصرف آب داریم یکی در صنعت ، کی در کشاورزی و یکی در شهرها است و در شهرها سه قسمت می شود یکی خانگی است و یکی شهرداری و یکی ادارات.تامین آب مهم است ولی مهم این است که مصرف صحیح باشد.هرقدر هم آب تامین کنند اگر نتوانند خوب مصرف کنند باز هم می گویند کم است پس باید مردم را آگاه کرد .ما همواره می گوییم صرفه جویی کنید و وضع آب بد است.همیشه ما در کمبود آب هستیم . اگر آب در پشت سدها هم باشد باز هم وضعیت آب بد است. الان سد لتیان آب دارد ولی یک قطره آن هم به مردم ورامین نمی رسد. بعضی  می گویند وقتی شیر را باز می کنیم پر آب است چرا باز می گویید که آب نداریم پس می گوییم در بانک هم پول است ولی مگر مال شما است .باید مردم را آگاه کرد. ما همه اش می گوییم و فشار می آوریم به وزارت نیرو که آب دهید و وزارت نیرو هم فشار می آورد می گوید اگر اینقدرزیاد مصرف کردید.
پول بیشتری باید بدهید ولی با این مشکل حل نمی شود. آب مهمترین است .اگر آب نباشد ما حتی آداب دینمان را هم نمی توانیم  انجام دهیم (طهارت،وضو و غسل ) پس باید آگاه کرد از طریق رادیو و تلویزیون  و مطبوعات و خطبه های نماز جمعه باید گفت وضعیت ما چگونه است و آگاه کرد بعد باید راه حل بدهیم. باید برنامه بگذارند که مثلا درشهرخانم خانه باید چه کار کند و یا شهرداری ها باید چه کند و ادارات چگونه باید عمل کنند. بعد کشاورزی که گفته می شود 92% آب در کشاورزی مصرف می شود البته آماری نداریم بی خود می گویند پس برای همیشه بگویید وضعیت آب کم است پس باید آگاه کرد.در کشاورزی خیلی مهم است کشاورزی آنقدر چاه زده که هر روز می گویند سطح آبهای چاه ها پایین رفته . با این روندی که می بینید از تهران تا خلیج فارس از زاگرس تا افغانستان و پاکستان و قسمت مرکزی ایران تا 50 سال آینده آب نیست اگر هم باشد قابل استفاده نیست. یعنی آب زیرزمین تمام است الان نگاه کنیدمی بینید که چاهها یکی بعد از دیگری خشک می شوند. دیگر آبهای چاهها شور بیرون می آید. مثلا در اصفهان خودشان گفتند که ما 60% آب استان را مصرف کردیم. الان در صنعت هم بسیار آب مصرف می شود. این مشکلات را باید گفت و باید مسئولان فکر کنند و این موضوع را رها نکنند.ما این برنامه ها را می گذاریم و هر روز به استانها می رویم و برنامه هایی داریم اما باید پیگیری شود. باید راه حل بدهیم که در صنعت یا کشاورزی و در شهرها خانواده ها چه باید بکنند . یک مورد از راه حلها مثل شیرها که دولت باید مردم را مجبور کند که از این شیرهای آب استفاده کنند .شیرها باید به گونه ای باشد که در مصرف صرفه جویی شود. و همچینین باید کمک کند ویارانه دهد تا مردم بیایند این شیرها را عوض کند
.
امام علی(ع) فرمودند : شریف ترین نوشیدنی آب است. و بسیاری روایات داریم که در آنها  تاکید شده بر ارزشمندی آب و خوب مصرف کردن آب. سازمان شما برای این اطلاع رسانی چه کار کرده ؟ آیا در این قبض هایی که داده می شود توصیه هایی شده که چگونه مصرف کنند و از چه امکاناتی می شود استفاده کرد و چه تجهیزاتی خوب است ؟
بخش عظیمی از آب در کشاورزی مصرف می شود و مرحله بعد صنعت است و بعد در نهایت مجموعه های شهری. ولی در مجموع کیفیت آب خیلی ملاک عمل است.ما چه کار کنیم برای اینکه دستهای ما عادت کند شیر آبی که چکه می کند را ببندیم و چه کار کنیم که دستهای ما  عادت کند چراغهای اضافی را خاموش کند؟باز آن مصرف در تولید است اما در شهر همه آن هدر دادن است. سه نوع آب داریم آب شرب ، آب کشاورزی و آب صنعت . اولویت با آب شرب است که در شهر است و می آیند با آن کارواش درست می کنند و از آن استفاده می کند. بعد صنعت و بعد کشاورزی که همه اش از بنیان غلط است. مردم را باید آگاه کرد سطح فرهنگ را باید بالا برد . چگونه ؟ باید برای افراد دوره بگذارند.در آلمان در خانه افرادمی آیند و شیر آلات به خانوارها می دهند و پول هم نمی گیرند . پس اول باید سطح فرهنگ را بالا برد چون می آیند می گویند این کار را کنید ولی ما قبول نمی کنیم
.
 کارواش ها را یواش یواش، باید جمع کنند و شستن ماشین را به همان کنار خیابان ببرند بهتر است. دولت باید برنامه بگذارد و سریال بگذارد . 
یک روز برای شهرداری ها که خیلی آب مصرف می کند و... در خانواده ها اولین کار این  است که فرهنگ مردم را باید عوض کرد . در آپارتمان ها باید فشار آب را کم کنند چون در تهران فشار آب بالا است. خدا نکند جیره بندی آب شود . وزارت نیرو تا جایی که ممکن است نباید آب را قطع کند . قطع تقریبا نابودی آب است. وقتی آب را قطع کند چون لوله ها برای قدیم است از بین می رود. باید فرهنگ سازی کرد. چون در همین ادارت وقتی دستشان رامی خواهند بشویند کلی مایع را استفاده می کنند و برای شستن آن کلی آب مصرف می شود
+ نوشته شده در  دوشنبه هفدهم آبان ۱۳۸۹ساعت 11:2  توسط   | 

 

در دادگاه خانواده وکيل خود باشيد

زنان و مرداني که به دادگاه مراجعه مي‌کنند مشکلات و مسائل گوناگوني دارند. شايد بتوان بدون تفکيک‌ زن و مرد از يکديگر مشکلاتي را که سبب مي‌شود زنان و مردان براي آن به دادگاه مراجعه کنند اينگونه برشمرد؛ هيز و چشم‌چران بودن، بددهان بودن، بداخلاق بودن، عادت به تحقير طرف مقابل، خساست بيش از اندازه، داشتن دست ‌بزن و هر نوع خشونت خانوادگي، دورويي، وفادار نبودن، پايبند نبودن به خانواده، اعتياد، ولخرجي مفرط، دروغگويي، نگاه کردن به طرف مقابل به عنوان يک دستگاه خودپرداز بانک و طلبکار بودن دائمي از طرف مقابل.شايد براي شما جالب باشد که بدانيد هنگام ورود به دادگاه خانواده چگونه مي‌توان راه و چاره کار را ياد گرفت و يک شکايت مناسب تنظيم کرد. پاسخ به اين پرسش بسيار ساده است. همسران پس از ورود به دادگاه در نخستين برخورد با فردي از جنس خود يعني مردان در مواجهه با مردان و زنان در مواجهه با زنان، اطلاعات اوليه‌اي از حضور در دادگاه، نحوه شکايت و حرف‌هايي که بايد در دادگاه عنوان کنند را به دست مي‌آورند و چند جمله يا کلمه کليدي و کاربردي و اغلب تکراري ياد مي‌گيرند. مثلا ياد مي‌گيرند که در مقابل اتهام‌هاي طرف مقابل خود همه‌چيز را تکذيب کنند يا در مقابل درخواست مهريه از سوي همسر خود عنوان کنند که «اين خانم، زن منه ... مي‌خوام باهاش زندگي کنم... مهريه‌شو هم مي‌دهم، اما يکجا ندارم بدم و قسطي مي‌دم». زنان هم مي‌آموزند که مثلا در مقابل تقاضاي تمکين مردها شكايت كنند. در چنين فضايي پس از گذشت نيم ساعت هر فرد تازه واردي فکر مي‌کند در زمينه مسائل حقوقي اطلاعاتي کامل دارد و نيازي به دانستن چيز‌هاي ديگر نيست. گاهي افراد خود را عقل‌کل مي‌دانند و به واسطه همين چند ساعت محدود در دادگاه، حتي ديگران را هم نصيحت مي‌کنند و به آنها راه و چاه مي‌آموزند. ما به شما توصيه مي‌کنيم اگر قصد داريد در زمينه مسائل خانوادگي اطلاعاتي کسب کنيد به جاي مراجعه به چنين افرادي تنها از افراد صاحب صلاحيت تقاضاي راهنمايي کنيد. البته ما هم در اين مطالب تلاش مي‌کنيم تصوري واقعي از اين محيط و مناسبات حاکم بر آن به شما ارائه کنيم اما شما هم بهتر است هنگام ورود به دادگاه تمام تصور خود از اين محيط را که در فيلم‌ها و سريال‌هاي تلويزيوني ديده‌ايد فراموش کنيد و با واقعيت کنار بياييد؛ واقعيتي که اگر با آن درست برخورد کنيد قطعا مي‌توانيد در دادگاه به نتيجه‌اي مطلوب برسيد. هنگام ورود به دادگاه بهترين راه براي کسب اطلاعات حقوقي، مراجعه به واحد مشاوره است. در اين محل افرادي به عنوان وکيل و مطلع شما را به شکل مجاني راهنمايي مي‌کنند، البته اطلاعات حقوقي تمامي آنها برابر نيست و خلق و خوي آنها نيز متفاوت است و گاه نوع راهنمايي‌هاي دو نفر از آنها با ديگري تفاوت مي‌کند. برخي از آنها عادت دارند به جاي راهنمايي حقوقي شما را نصيحت کنند. گاهي نيز راهنمايي‌ها چندان دقيق و جزئي نيست و شما اگر طالب اطلاعات جدي‌تر و با راه‌حل‌هاي اجرايي‌تر هستيد، بايد هزينه وکيل را بپردازيد. پس از مشورت با اين وکلا، مي‌توانيد يقين حاصل کنيد که تا چه حد شکايتي که مي‌خواهيد مطرح کنيد، مي‌تـواند به نتيجه مثبتي برسد. در اين مرحله و پس از تصميم نهايي براي شکايت بايد به واحد تنظيم دادخواست مراجعه کنيد. اين واحد در يکي از بخش‌ها و طبقات پاييني دادگاه واقع شده است. در اين محل براي هر نوع شکايتي لايحه آماده و تايپ شده‌اي وجود دارد که در مقابل مبلغ بين يکهزار تا دو هزار تومان در اختيار شما قرار مي‌گيرد. در همين محل اوراق ديگري نيز وجود دارد که دير يا زود از آن استفاده خواهيد کرد؛ اوراقي مانند استشهاديه (براي دادخواست عسر و حرج) فرم معرفي داور (براي طلاق)، انواع دادخواست‌ها،‌ دادخواست طلاق يکطرفه، لوايح دست‌نويس،‌ فرم معرفي اموال (براي پرونده نفقه و مهريه)، تقاضاي جلب (براي پرونده نفقه و مهريه) و ... لايحه دادگاه ‌از يک برگ تشکيل شده و پس از تکميل شدن بايد به انضمام اسناد و مدارک مورد نياز که بيشتر فتوکپي شناسنامه و عقد‌نامه است به واحد نقش تمبر ارائه شود.پس از تصميم نهايي براي شکايت بايد به واحد تنظيم دادخواست مراجعه کنيد. اين واحد در يکي از بخش‌ها و طبقات پاييني دادگاه واقع شده است. در اين محل براي هر نوع شکايتي لايحه آماده و تايپ شده‌اي وجود دارد که در مقابل مبلغ بين يکهزار تا دو هزار تومان در اختيار شما قرار مي‌گيرددر اين بخش روي لوايح متناسب با هر لايحه تمبر زده مي‌شود. پس از آن شما بايد از لايحه خود فتوکپي تهيه کنيد. نسخه اصلي شکايت در پرونده باقي مي‌ماند و نسخه دوم نيز از سوي دادگاه براي طرف شما ارسال مي‌شود. پس از طي اين مراحل پرونده شما از سوي فردي از مسؤولان دادگاه بررسي مي‌شود و بعد از تاييد مدارک و اطمينان از تکميل بودن آنها، پرونده به واحد رايانه مي‌رود تا اطلاعات آن در اين مکان ثبت شود. پس از اين مرحله که حدود يک ساعت طول مي‌کشد، پرونده به معاونت ارجاع مي‌رود. در اين مرحله پرونده شما به يکي از شعبه‌هاي دادگاه ارسال مي‌شود. از اين پس تمام پرونده‌هاي شما و پرونده‌هايي که همسرتان عليه شما طرح کند، در همان شعبه رسيدگي مي‌شود، البته در خود شعبه نيز پرونده از جهات مختلفي بررسي مي‌شود تا يک وقت مدارک پرونده کم و کسر نباشد. نکته قابل‌توجه ديگر اين است که همسران براي شکايت از يکديگر در دادگاه نياز به فتوکپي عقدنامه دارند، در زماني که اختلافي ميان همسران شکل مي‌گيرد، طبيعتا امکان دسترسي به عقدنامه از سوي يکي از دوطرف وجود ندارد. براي اين مساله قانون پيش‌بيني لازم را هم انجام داده و آن اينکه هر کدام از همسران مي‌توانند به‌جاي کپي عقدنامه، رونوشت عقدنامه را به دادگاه ارائه کنند. عقدنامه نيز در محضري که سند ازدواج در آن تنظيم شده به هر يک از دو طرف داده مي‌شود و به‌دست آوردن آن بسيار ساده است.

 

+ نوشته شده در  یکشنبه شانزدهم آبان ۱۳۸۹ساعت 14:32  توسط   | 

 

 

                                                            (حوله سحرآميز)

تصاویر زیباسازی _ سایت پارس اسکین _ بخش تصاویر زیباسازی _ سری اول

يكي بوديكي نبود:

زيرگنبدكبودغيرازخداي مهربان هيچ كس نبود

 درروزگاران قديم ،يك شهركوچك كه مردمانش دوست داشتني بودند.پسري بامادرش تنهازندگي مي كرد. ازسايه سرپدروهمسرمحروم بودند،زيراقبل ازاينكه كودك متولدشودپدرش بعلت بيماري ازدنيارفته بود. مادرش به تنهايي زندگي مي كرد،درآن شهركسي رانداشت هميشه مي نشست بيادهمسرش گريه مي كرد.هيچ منبع در آمدي نداشت ،مجبوربودكاركند،خرج خودش وفرزندي را که درشكم داشت و چيزي به آمدنش نمانده ،دربياورد تنها وسيله اي كه زن برايش باقي مانده بوديادگاري مادرش آن هم يك دستگاه حوله بافي قديمي،كه بابافتن آن‎حوله هاي زيباوقشنگ درطرحها،رنگهاي گوناگون واندازه هاي مختلف و مرقوب مي بافت ،بافروش آنها امرارمعاش مي نمود.اوزني درستكارومهربان ،مؤمن وزحمتكش بود،هميشه سعي دركمك به مردم‎نيازمند(درحدوتوان) خودش مي كرد،بيشترمردم آن شهرزن رابانام حوله باف مي شناختند وبه اواحترام زيادي مي گذاشتند.وبي نهايت اورادوست مي داشتن زيرازني بامحبت، نيكوكاروهمچنين باسليقه درتمام امورزندگي واجتماع اطرافش.مخصوصاً مهارت خواستي درحرفه خودش كه هنرحوله بافي بود داشت ‎اوهرشب به درگاه خداوند به راز،نيازوعبادت به خاطرنعمتهاي راكه بندگانش داده ومي دهد مي پرداخت ،بعد ازآن هم درتنهايي خودش بافرزندي كه درشكم داشت صحبت ودردودل مي كرد.يك شب كه مشغول عبادت بوداحساس نمود فرزندش ديگرامشب پابه اين جهان خاكي خواهدگذاشت،درهمين حين دردش زيادشد،دست خودراروبه آسمان به درگاه پروردگاربلندكرد.گفت درست است من هميشه تنهاهستم ولي هيچ وقت نا اميدنشده ام چون مراحامي و پشتيبان هستي،اكنون بيشترنگراني من براي فرزندم است كه دارد بدنيامي آيد، كه آياآينده اوچه خواهد شد؟ چگونه فرزندصالح ودرستكارباتقواداشته باشم واوراتعليم ،تربيت درستي نمايم ،مايحتاج آن رافراهم كنم،مي دانم توياروياورمن هستي وجاي هيچ دلواپسي براي من نيست، درهمين حال ازهوش رفت وديگرچيزي نفهميد،خدوانداوراتنهانگذاشت وفرشته هاي درگاه آسماني رابراي كمك ونجات فرزندوفارغ شدنش فرستاد. بعدازچندلحظه يك پسركاكل زري ،درشت ،زيباوقشنگ خدواندبه آن زن حوله باف داد.ولي آن زن بعلت فشاركارزيادوخستگي بيش ازحدچندروزبيهوش بود،هيچ چيز نفهميد فرشتگان ازنوزداش نگهداري ومواظبت مي نمودند،به اوشيرمي دادند.وقتي چشمانش رابازكردباتعجب چند فرشته زيبا ونوراني رادراطراف خودديدكه ايستاده اندكه بالبخندبه اونگاه مي كنند،بامهرباني به اوسلام كردند.يك آن متوجه گواره اي سفيدوقشنگي شدكه داخلش يك نوزادزيباكه به دورش يك حوله خوشكل سبزرنگ پيچيده شده بودگرديد،گفت سلام چه كسي هستيدوآن بچه كيست ؟اوهيچ يادش نمانده بودكه نوزادازآن خودش مي باشد وزايمان نموده است.فكركرددارداينها همه راخواب مي بيند،يكي ازفرشتگان درجواب گفت ماهمه دوستان توهستيم ،براي خدمت به شمااينجاهستيم واين نوزادخودت مي باشدكه بتازگي بدنياآمده است ،خداوند دعاهاي كه به درگاهش نموده اي پذيرفته ،مستجاب شده ومارامأمورخدمت ازسوي ابشان مي باشيم ،فوراً فرزندش رابه آغوش اودادند،ولي باورش نمي شدباگرمي تمام اورادربغل‎گرفت وفشرد ،بوسيدخداراشكروسپاس گفت ،ازهمه آنهاتشكروقدرداني نمود.وقتي دست به حوله كشيد گفت عجب حوله نرم،لطيف وزيبايي است تاكنون چنين چيزي قشنگي درتمام عمرم نديده وتصور بافتن آن ازمغزم نگذشته بود. بااينكه هميشه سعي‎مي كردم بهترين حوله رابه بافم،تمام ملائكه يك صداگفتند اين حوله سحرآميزمي باشد، ازطرف خداوندبراي شما هديه فرستاده شده ،اين حاصل دسترنج زحمات صادقانه ،اعمال نيكووشايسته خودت است،هرآرزوي كه داشته باشي وازاوهرچه بخواهي يراي شماآماده وفراهم مي نمايد،ازطرف خداونديك مژده ديگربه شمابدهم با دعاهاي كه درحق همسرت كرده اي شفاهت اوپذيرفته شده وهم اكنون جايش دربهشت مي باشد،اين گل لاله محمدي بهشتي هديه اي از طرف همسرت براي شمااست كه هيچ وقت پژمرده نمي شود،هميشه تازه وخوش بومي باشد ،اوتولد فرزندتان رابه شماتبريك گفته ،ازاينكه تنهانيستي خيلي خيلي خوشحال است.اشك درچشمانش حلقه زد،گل رابوئيداحساس كردبوي عطروجودهمسرش در او است. فرشتگان صورت زن حوله باف رابوسيدن،گفتندمأموريتشان به پايان رسيده بايدفوراًبرگرددند.زيرانزديك به يك هفته است كه ما درتوهستيم از شما و فرزندتان مراقبت ومواظبت نموده ايم ولي زن حوله باف فكرمي كرداين اتفاقهاچندلحظه نيزكه پبش آمده،باورش نمي شدكه اين مدّت طول كشيده است.فوراًازرختخواب برخاست،هيچ گونه احساس خستگي ودردي نمي نمود،خودش شاداب وجوانترنسبت به سابق مي ديد.انگاري خودش مجدداً متولدشده است.فرشتگان به اوگفتندهرموقع كاري برايش پيش آمددستش راروي حوله بكشدفوراًكمك به اوحاضر مي شوند.زن حوله باف تشكركرد.دريك چشم بهم زدن ناپديدشدند،فقط بوي عطرخوش آنهامانده بود.وقتي باتعجب به اطراف خانه نگاه نمودانواع واقسام غذاها،ميوه هاونوشيدني برايش محياشده بود،كه هراندازه استفاده نمايدتمامي نداردومجدداًجايش پرمي گردد.اوچون زني باسخاوت و دست دلبازي بود همه تمام چيزهاي موجودرابه تنهايي استفاده نمي كردومقداري ازآنهاراروزنه بين مستمندان وفقرا تقسيم مي نمود.به خاطرهمين كارهاري خيرخواهانش همه اورابنام زني مهربان مي شناختند،همسايه هادرنگداري فرزندوكارهايش به اوكمك مي كردند.درهمسايگي آنهازني زندگي مي كردكه مي خواست ازكاروزندگي زن حوله سربياوردكه چه كسي اين غذاهاوميوه هاي خوش مزه رابرايش مي آورد، يكي ازروزهابديدن زن حوله باف آمدبعدازچندلحظه پرسيدمي خواستم بدانم توبااينكه طبق گفته هاي خودت كسي رادراين شهرنداري بااينكه دربستربوده ايدوتازه زايمان كرده اي بدون آن كه مامتوجه بشويم از توجه كسي مراقبت كرده وبرايت  اين همه آذقه وخوراكي آورده درضمن درآمدشماآنقدرنيست كه بتواني اينها را تهيه كني!زن حوله باف درجواب گفت اينها همه هديه‎خداي است كه برايم فرستاده شده،زن همسايه چون بي اعتقادبودباورنمي‎كرد.جدي نگرفت دوباره پرسيدراست بگو،زن حوله باف گفت اگربه خدا ايمان داشتيدحرفهايم راقبول مي نمودي زن گفت توكس ،كاربرادروخواهرداري نمي خواهي ما آنها بشناسيم وببينيم ولي هرطورشده امروزمي خواهم ازكارسردربياورم ،زن حوله باف عصباني شد،ديداين زن خيلي كندوكاش مي نمايد. فوراًفرزندش رادرآغوش گرفت ودستي به حوله كشيد.به آن زن گفت تمام همسايه هاومردم دوستان من هستند.ناگهان صداي در خانه آمد،زن همسايه تعجب كردگفت ديدي‎كس وكارداري ويك كاسه زيرنيم كاسه مي باشد. زن حوله باف كه مي دانست چه كسي است كه درمنزلش رامي زندچون خودش دستش رابه حوله كشيد تا فرشته هابراي كمك به اوبيايند.بدون معطلي به سراغ دررفت وبازكرد،ديديك زن ومرجوان وزيبايي بايك دسته گل دم درايستاده اند.باهم احوال پرسي و سلام عليك نمودندوزن حوله تعارف كردآنهاداخل شدند به زن همسايه سلام كردندواوهم جواب داد ومحوزيبايي ،مات ومحبوط آنهاشده بود.فوراًپرسيدشماچه كاره اید اين زن حوله باف مي باشد.چطورتابه حال شمارامن نديده ام فرشتها گفتندازبستگان وبرادروخواهرايشان ،زن همسايه زبانش بندآمدوديگرسئوالي براي پرسيدن نداشت وسريع ازآنجاخارج گرديد.آن وقت همگي شروع به خنديدن نمودند.گفتندتااوباشدپادركفش ديگران نكند،كاري راكه به اومربوط نيست دخالت ننمايد.زن حوله باف گفت خداراشكروازآنهاتشكركرد.فرشته هاتاكيدنمودن هرخواسته اي داردازحوله سحرآميزطلب نمايد.زن درجواب گفت بحمداله وبشكرانه پروردگارهمه چيزدارم،مي خواهم دوباره بادستگاه حوله بافي شروع به كاركنم نمي خواهم تنبل باشم ،همه چيزراراحت بدست بياورم ، درجواب يكي ازفرشته ها به آن گفت ماازطرف خداوندپيامي برايت آورده ايم ،تولازم نيست كاركني همه چيزبرايت محيااست شماسعي كن درپرورش ،تعليم وتربيت فرزندخويش كوشاباش تافرزندي صالح ،اهل ومؤمن باربيايدكه بالاترازاين هيچ كاري نيست ،زن اطاعت پروردگارش راپذيرفت،گفت رضاي خداوندرضايت مااست تازمانيكه فرزندش بزرگ شد، از مادرش سواد،تعليم ،تربيت ،مردم داري وكمك بديگران رايادگرفت.ازحوله سحرآميزبه آن صورت استفاده نكردمگربراي مردم (مستمندان وفقرا)كه ازدست خودش كاري برنمي آمدكمك مي خواست،وقتي پسرش براي خودش مردي شد.مي توانست روي پاي خودش بايستد،همه چيزواسرارحوله واتفاقهاي كه درزندگي براي پدرومادرش راپيش آمده بااطلاع بود .مادرش گفت من به وصيت مي كنم تازماني كه نيازي پيدانكرده ازحوله سحرآميزاستفاده نكندمگربرحسب نيازضروري ،مباداشيطان درجلدش برودبخاطرمال دنياوطمعه دست به چنين كاري بزند،سوء استفاده نمايد.پسرحرفهاي مادرش راحلقه گوشش كرد،شكرپروردگاررابه جا آورد.فقط يك بارباهماهنگي ورضايت مادرش ازكمك حوله سحرآميزبراي تهيه يك دستگاه بزرگ حوله بافي آن هم براي امرارومعاش زندگي خودوبراي تشكيل خانواده كه مي خواست انجام بدهداستفاده نمود.بعدازفوت مادرش تازماني كه زنده بودنه خودش ونه خانواده اش به هيچ وجهي طبق وصيت مادرش ، درصورت نياز،آن هم فقط براي كمك به فقراونيازمندان وخيلي ضروري ازحوله سحرآميزاستفاده مي كردند.

                                                                                                قصه نویس: hojat.mhosseini

                                                       پایان

تصاویر زیباسازی _ سایت پارس اسکین _ بخش تصاویر زیباسازی _ سری اول

 

+ نوشته شده در  یکشنبه شانزدهم آبان ۱۳۸۹ساعت 13:9  توسط   | 

خفن ترین آزمایش های تاریخ علم :

1- ترس در آسمان
باز هم در دهه 1960، ده سرباز برای تمرینات نظامی سوار بر هواپیمایی بودند که ناگهان خلبان به آنها اطلاع داد که هواپیما خراب شده و در حال سقوط به اقیانوس هستند . بعد از سربازها خواسته شد که فرم هایی را تکمیل کنند که بر مبنای آنها افراد تایید میکردند که ارتش آمریکا هیچ مسئولیتی در قبال جبران خسارت های ناشی از مرگ یا جراحت آنها ندارد ! سرباز های بخت برگشته خبر نداشتند که سوژه یک آزمایش قرار گرفته اند و هواپیما مشکلی ندارد . گروهی از محققان میخواستند با مقایسه میزان اشتباهات افراد هنگام پر کردن فرم ها ، تاثیر ترس از مرگ آنی بر تمرکز و تعقل آنها را بررسی کنند .
2- زنده کردن مرده ها
رابرت کورنیش – استاد دانشگاه برکلی – در دهه 30 عقیده داشت که راه حلی برای زنده کردن مرده ها پیدا کرده است ! او اجساد را روی الاکلنگ می گذاشت ، تکان میداد و در ضمن به آنها آدرنالین و دارو های ضد انعقاد خون تزریق میکرد . تا جریان خون را دوباره راه بیندازد . وی در مورد سگ هایی که خفه شده بودند ، نسبتا جواب داد ؛ البته سگ های برگشته به این دنیا کور بودند و از ضایعات مغزی رنج میبردند . او بعد سعی کرد روش خود را روی انسان ها امتحان کند و برای همین رضایت یک محکوم به مرگ را گرفت که پس از به ذار کشیده شدن ، او را به دنیا باز گرداند . امّا دولتمحلی کالیفرنیا به خاطر ترس از فرار متهم در صورت موفّقیّت آزمایش ، جلوی آن را گرفت !
3- آموزش در خواب
در سال 1942 ، لارنس لشان – که معلم کالجی در ویرجینیا بود – میخوایت به طور نا خداگاه عادت ناخون جویدن را از سر شاگردانش بیندازد . برای همین شب ها در حالی که پسر ها به خواب فرورفته بودند ، نواری را بالای سر آنها میگذاشت که که مدام تکرار میگرد (( ناخون های من بد مزه ان )) . یک بار هم که دستگاه پخش صدایش خراب شد ، خود معلم دلسوز مسط خوابگاه جمله را تکرار کرد ! تلاش های لشان بی نتیجه نبود ؛ تا پایان ترم 40 درصد شاگردان عادت ناخون جویدن را کنارگذاشتند .
4- سگهای دو سر

ولادمیر دمیخوف – جراح روس – در سال 1954 شاهکار خود را رو کرد ؛ سگ دو سر . او سر ، شانه ها و یک پای یک توله سگ را به گردن یک سگ گله بالغ پیوند زد . جالب بود که سر دوم شیر میخورد در حالی که مری ش به جایی وصل نبود . هر در حیوان به علت پس زدن عضو ، پس از 6 روز جان خود را از دست دادند اما دمیخوف مایوس نشد و در عرض 15 سال بعد ، آزمایش خود را 19 بار دیگر تکرار کرد و توانست عمر موجودات عجیبش را تا یک ماه هم برساند .

5- دکتر خفن

پزشکی به نام استابینز فیرث – که در اوایل قرن نوزدهم در فیلادلفیلا طبابت میکرد – عقیده داشت تب زرد یک بیماری مسری نیست . پس تصمیم گرفت نظریه اش را روی خودش امتحان کند . او استفراغ بیماران مبتلا به تب زرد را روی زخم های باز آنها ریخت و بعد معجون پر از میکروب را بالا کشید . فیرث بیمار نشد اما نه به خاطر درست بودن نظریه اش ؛ تب واقعا مسری است منتها سال ها بعد دانشمندان متوجه شدند که این بیماری فقط ذز صورت ورود مستقیم میکروب آن به جریا خون (مثلا بر اثر نیش پشه) منتقل میشود

6- چشمان تمام باز

یان اسوالد از دانشگاه ادینبور و در باره به خواب رفتن در شرایط بحرانی تحقیق میکرد . او در سال 1920 ، چند داوطلب پیدا کرد و چشم هاب آنها را با نوار چسب ، باز نگه داشت و بعد آنها را درشرایطی خفن ! ، در معرض محرک های مختلف قرار داد ؛ یعنب از پنجاه سانتیمتری به صورتشان فلش میزد ، به کف پاهایشان شوک الکتریکی میداد و دم گوش آنها هم صدا های بلند درمیکرد . با همه ابن اوعضا ، هر سه داوطلب توانستند در عرض 12 دقیقه به خواب فرو بروند.

+ نوشته شده در  شنبه پانزدهم آبان ۱۳۸۹ساعت 10:56  توسط   | 

 

تصاویر زیباسازی _ سایت پارس اسکین _ بخش تصاویر زیباسازی _ سری اول

انسان بایستی دارای کمالات باشدتاجمال:

صورت زیبا باسیرت زیباقشنگ است              غیراین باشدبی آب رنگ است

درجهان تامی توانی سیرتت زیبانما              غصه دنیا نخورعافیت رادرخودت پیدانما              

+ نوشته شده در  شنبه پانزدهم آبان ۱۳۸۹ساعت 10:48  توسط   | 

 

عکس آبشار:عکس آبشار

+ نوشته شده در  پنجشنبه سیزدهم آبان ۱۳۸۹ساعت 11:25  توسط   | 

 

عکس طبیعت

+ نوشته شده در  پنجشنبه سیزدهم آبان ۱۳۸۹ساعت 11:23  توسط   | 

افزدون تصویرموجوددرسایت wikipediaبه وبلاگ خودم.

منظره زیبای دماوند:منظره زیبای دماونددربهار

+ نوشته شده در  دوشنبه دهم آبان ۱۳۸۹ساعت 17:39  توسط  

 

تصویرزیبای مسجد دماوندایرانعکس مسجد دماوندایران

عکس مسجد دماوند:

+ نوشته شده در  دوشنبه دهم آبان ۱۳۸۹ساعت 17:31  توسط   |